Нвйчисельніші населені пункти району№ п/пНазва населеного пунктуКількість населення (тис.чол.)Перша письмова згадка про н/п1.м. Жовква13,41594р. р.2.м. Рава-Руська8,51455 р.3.м. Дубляни8,31440р.4.смт.Куликів3,51399р.5.с. Волиця2,31646 р.6с. Малехів2,31377р.7.с. Гійче2,21513р.8.с. Туринка2,01478р.9.с. Добросин1,91414р.10.смт. Магерів1,81478 р.11.с. Глинсько1,71450р.                Загальна чисельність населення Жовківщини складає 108,3 тисяч чоловік, серед якого переважають сільські мешканці 72,2 тис.чоловік, або 66,7 %, міське населення налічує 36,1 тисячу осіб або 33,3 %. Щодо щільності населення, то на 1 км2 припадає 84 мешканці (по області — 119). В останні роки спостерігається зменшення кількості населення внаслідок природного та міграційного скорочення. Кофіцієнт смертності перевищує кофіцієнт народжуваності в 1,3 рази.За статтю переважать жінки відповідно 56,2 тисяч (51,89%), чоловіки— 52,1 (48, 511 %).За етнічним складом домінують українці – 97,5%. Проживають на території району також росіяни – 2%, інших національностей – 0,4% - поляки, білоруси, євреї, молдавани, грузини, азербайджанці, вірмени.       Етнічний склад населення № п/пНазва національностіКількість жителів (тис.чол.)% до загальної чисельності1.Українці104,496,42.Росіяни2,42,23.Поляки0,30,34.Білоруси0,10,15.Інші1,11  По відношенню до чисельності окремих вікових груп, то в районі налічується понад 25 тисяч осіб дитячого віку, понад 23 тисяч осіб пенсійного вису. Кількість громадян працездатного віку становить в межах 60 тисяч чоловік.У різних сферах виробничої та культурної діяльності зайнято 37,4 тисяч жителів району, що становить 62% від загальної кількості працездатного населення. Біля 20 тисяч чоловік є найманими працівниками підприємств, організацій, установ. В галузях економіки працює понад 16 тис. громадян, в тому числі, в промисловості — 2,5 тисяч, у сільському господарстві — 2,2 тисяч, на будівництві — 0,6 тисяч, в оптовій та роздрібній торгівлі — 1,7 тисяч, в лісовому господарстві — 0,6 тисяч, на транспорті — 0,4 тисяч, в освіті — 4,1 тисяч, в охороні здоров’я та службах соціальної допомоги — 1,5 тисяч, в державному управлінні — 1,1 тисяч. В сфері послуг зайнято біля 600 осіб. У районі нараховується понад 400 державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.На Жовківщині досить висока густота населення – 85 осіб на м.кв. У межах району менша густота населення характерна  для північних і північно-західних територій. Це пояснюється особливостями полігону. Висока густота на півдні району, що пояснюється близкістю міста Львова. За матералами книги "Жовківщина Історія, Культура, Туризм"