Увага! Сайт не рекламує жодних кандидатів у президенти чи політичні партії.
Уся реклама приходить від сeрвісу контекстної реклами.

Наукова конференція «ПЕРШІ ШАМРАЇВСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ» (на пошану А. В. Шамрая)

Донецька обласна державна адміністрація, Управління культури і туризму, Донецький обласний краєзнавчий музей, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Національна спілка краєзнавців України, Донецька обласна організація НСКУ

Запрошують науковців, краєзнавців, працівників музеїв та усіх зацікавлених осіб до участі у Всеукраїнській науково-практичній краєзнавчій конференції

«ПЕРШІ ШАМРАЇВСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ» (на пошану А. В. Шамрая), яка відбудеться 7-8 листопада 2019 року

Тематичні напрями роботи конференції:

  • соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми історії України та Донбасу;
  • археологічні, культурологічні, етнографічні, географічні аспекти краєзнавчих досліджень;
  • роль музеїв у розвитку історичного краєзнавства;
  • теоретичні і прикладні проблеми розвитку історичного краєзнавства та регіоналістики;
  • видатні постаті України та Донбасу;

Заявку й текст статті обсягом до 0,5 друкованих аркушів (10-12 сторінок) просимо надсилати в електронному вигляді до 20 жовтня 2019 року (включно) на вказану адресу: E-mail: olga.dov.2003@ukr.net

Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного збірника, а кращі доповіді будуть опубліковані у науковому виданні Донецького обласного краєзнавчого музею «Донеччина: природа, люди, культура».

Можлива як очна, так і заочна участь у роботі конференції.

В рамках конференції буде проведено «круглий стіл» за темою: Охорона культурної спадщини: стан, проблеми, виклики.

Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу секцій, культурну програму (екскурсії, дружня вечеря тощо).

Офіційні мови конференції: українська, російська.

Матеріали конференції будуть розміщені на веб-сайті: http://muzey-dokm.pp.ua/

Організаційний внесок покриває витрати на участь у конференції, культурній програмі та видання тез в електронному (PDF) збірнику матеріалів.

Оплата організаційного внеску:

Очна участь – 150 грн.

Заочна участь – 100 грн.

Оплата має бути здійснена до 27 жовтня 2019 року. і тільки після отримання згоди на публікацію у збірнику матеріалів конференції.

 

Реквізити платежу див. – додаток 1.

Призначення платежу: Оплата за збірник «Шамраївські читання» (PDF), П.І.Б (обов’язково!!!).

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції.

Статті мають відповідати встановленим вимогам: містити УДК, анотацію та ключові слова українською та російською мовами ідентичного змісту. Текст надрукований у текстовому редакторі MicrosoftWord (текстовий редактор не нижче MicrosoftOffice 2003), шрифт TimesNewRoman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: з усіх боків 20 мм. Посилання на цитовані джерела та літературу подаються у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку, друга – номер сторінки чи аркуша архівної справи ([1, с. 5],[4, арк. 2-2 зв.]). Анотація та ключові слова подаються 12 кеглем, курсивом, міжрядковий інтервал – 1. У кінці тексту статті друкуються список використаних джерел та літератури у порядку їх згадування, примітки (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) (зразок – Додаток 2).

До публікації додаються відомості про автора, подані окремим файлом, де обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (повністю!), науковий ступінь, вчене звання, посада, контактні телефони, електронна адреса.

Назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Ivanenko_Kramatorsk). Прохання до авторів вказувати тему електронного листа при надсиланні матеріалів.

Оргкомітет конференції:

Тел. 099-360-79-54 (Білько Дмитро Вікторович);

Тел. 050-857-94-30 (Довбня Ольга Анатоліївна).

 

Дотримання усіх зазначених вимог обов’язкове!

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Витрати на проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Контактна інформація:

Адреса оргкомітету: 84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 84. Початок роботи конференції 7 листопада 2019 р. о 10.00.

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00

З повагою Донецький обласний краєзнавчий музей, Оргкомітет конференції

Зображення
Коментарі