Промисловість Жовківщини

Промисловість Жовківського району зосереджена на 25 різногалузевих підприємствах, з них 11 харчопереробних, 4 деревообробних підприємства та ін.У районі функціонує 33 агроформування, 105 фермерських господарств. Крім цього  врайоні працює потужний приватний сектор (понад 22, 3 тис. селянських господарств). Питома вага продукції , яка виробляється у приватному секторі складає біля 90%. За остання роки активно розвивається сфера бізнесу . У районі діють 449 малих підприємств та понад 2000 приватних підприємців. Основною формою власності у промисловрсті є колективна.