Жоден випадок прояву неповаги не повинен залишатися без належного реагування суддів.

Зображення
Рада суддів України Рішення 26 жовтня 2018 року м.Київ №62 Про схвалення Рекомендацій щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду Відповідно до пп.1, 2 ч.8 ст.133 закону «Про судоустрій і статус суддів» РСУ розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, розглядає питання правового захисту суддів, приймає відповідні рішення з цих питань. Однією з правових гарантій забезпечення незалежності судів і суддів є встановлена законодавством відповідальність за прояви неповаги до суду. Можливість застосування такої відповідальності передбачена як нормами Конституції, так і інших нормативно правових актів. Так, відповідно до ч.4 ст.129 Конституції за неповагу до суду й судді винні особи притягуються до юридичної відповідальності. Згідно зі ст.50 закону «Про судоустрій і статус суддів» прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в судовому засіданні, має наслідком відповідальність, установлену законом. Положення стст.1853, 258, 276—285 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачають адміністративну відповідальність за прояв неповаги до суду, містять перелік діянь, які свідчать про неповагу до суду і санкції за їх вчинення, а також визначають безпосередній порядок притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду. З огляду на наявність проблемних питань у правозастосуванні норм, які регулюють порядок притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду, рішенням РСУ від 4.11.2016 №74 було схвалено Рекомендації щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду, які направлено судам для використання в роботі.